Zbrojní průkaz aneb jak probíhá závěrečná zkouška k jeho získání?

01.03.2021

Rozhodnete-li se, že byste chtěli získat zbrojní průkaz, připravte se na absolvování specializovaného kurzu ve střelecké škole. Na složení závěrečné zkoušky se sice můžete připravovat individuálně. Střelecká škola vás ovšem naučí všechno potřebné, a ještě získáte užitečné znalosti navíc. Zkušení instruktoři vás provedou legislativním rámcem vlastnictví střelné zbraně a samozřejmě také praktickou výukou včetně střelby. Výuka je prováděna pouze v Praze, ovšem účastnit se ji můžete, i pokud nemáte trvalé bydliště na území hlavního města.

Zbrojní průkaz
Zbrojní průkaz

Zkouška odborné způsobilosti

Po odevzdání všech přihlášek a absolvování kurzu ve střelecké škole se konečně můžete chystat na zkoušku odborné způsobilosti. Ta se skládá z teoretické a praktické části, podobně jako u řidičského oprávnění. Teorie je prověřena formou písemného testu na 40 minut, přičemž byste měli odpovědět na 30 otázek. V praktické části pak musíte komisaři ukázat, že dokážete střelnou zbraň obsluhovat nebo ji částečně rozebrat a složit. Závěrečnou částí je střelba na nepohybující se cíl. Po splnění všech částí můžete požádat o zbrojní průkaz na policejním útvaru.

Jak dlouho zbrojní průkaz platí?

Většinou je platnost zbrojního průkazu omezena na 10 let. Existuje ovšem řada výjimek, které dobu platnosti značně zkracují. Například držitel zbrojního průkazu skupiny D předkládá každých 5 let posudek o zdravotní způsobilosti, na jehož základě může být platnost průkazu omezena. Zbrojní průkazy vydané před 1. červencem 2014 pak platí pouze 5 let, protože v této době ještě nebyla legislativně upravena platnost průkazu na dvakrát tak dlouhé období.

Lze vlastnit zbraně i bez zbrojního průkazu?

Samozřejmě u všech zbraní je nutné žádat o zbrojní průkaz, takže nemusíte absolvovat střelecké kurzy. Zcela legálně si můžete opatřit například vzduchovku, plynové zbraně nebo kuše či luky. U všech ostatních střelných zbraní je však jejich vlastnictví a používání podmíněno získáním zbrojního průkazu, a to včetně historických pušek. I když z nich pravděpodobně střílet nebudete, musíte si zbrojní průkaz opatřit, abyste se nedostali do konfliktu s tuzemskou legislativou.

Před složením závěrečné zkoušky určitě absolvujte kurz v renomované střelecké škole. Za příznivou cenu získáte veškeré potřebné informace, jak z teoretické, tak i praktické oblasti. Výuka je prováděna pouze v Praze, ovšem účastnit se ji můžete, i pokud nemáte trvalé bydliště na území hlavního města.