Termická analýza aneb jak probíhá komplexní analýza vzorků?

25.11.2020

Potřeba analyzovat termodynamické vlastnosti některých materiálů je v dnešní době obrovská. I když vědci přicházejí se stále novými a novými látkami, je potřeba jejich vlastnosti komplexně otestovat na sofistikovaných přístrojích za pomoci termické analýzy. 

A o co jde? 

"Termická analýza je skupina technik, ve kterých se fyzikální vlastnosti látek měří jako funkce teploty, zatímco jsou tyto látky vystavené kontrolovanému teplotnímu namáhání. "

Zdroj: ictac.org

Termická analýza
Termická analýza

Jak jsou vzorky analyzovány?

Veškeré vzorky jsou vloženy do speciálních kelímků, nebo chcete-li pánviček, které jsou z různých materiálů a jsou uzpůsobeny k měření metodou termické analýzy. Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie umožňuje stanovit pohlcenou nebo uvolněnou energii ze vzorku při jeho ohřívání nebo chlazení. Kvalita použitých kelímků či pánviček při měření metodou DSC je velmi důležitá. Proto jsou veškeré kelímky pravidelně testovány, aby byla zajištěna jejich nezávadnost, protože v opačném případě by mohlo dojít k ovlivnění měření.

Od koho jsou kelímky odebírány?

Nákup originálních kelímků je neuvěřitelně drahý, proto existuje tendence používat vysoce kvalitní neoriginální kelímky po celé České republice. O jejich kvalitu nemusíte mít obavy, protože každá dodávka je kontrolována zvlášť. V případě potřeby jsou všechny nevyhovující kelímky vyřazeny z procesu měření. Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie a DSC - diferenční skenovací kalorimetrie využívá pánvičky od značek PerkinElmer, Setaram, TA Instruments nebo Netzsch.

Kdy získáte výsledky analýzy?

V případě požadavku na provedení měření termické analýzy je kladen velký důraz na rychlost dodání potřebného výsledku. To znamená, naměření dat, jejich vyhodnocení a vytvoření potřebného reportu. I když je měření pomocí metod termické analýzy (například DSC a TGA) velmi odborná a sofistikovaná činnost, jsme schopni dodat výsledky měření metodami termické analýzy do 24 hodin po odevzdání vzorků, což je až neobvykle rychlé. Naměřené hodnoty získáte po odborné konzultaci, takže budete přesně vědět, co od daného vzorku očekávat.

Termická analýza provádí komplexní analýzu, jejíž kvalita přímo souvisí s kvalitou použitých kelímků. I proto se odebírají pouze od renomovaných dodavatelů.