Rozpoznání sebe sama, krize středního věku a deprese může vyléčit řízený koučink

18.08.2020

Všichni prožíváme rozmanité strachy. Jsou to třeba strachy o své blízké, spadá sem strach o zdravotní stav, zkušenost s vážnou nemocí, nevysvětlitelné deprese, ovšem také krize středního věku. Tyto stavy jsou mnohdy medikovány, chodí pro rady k psychologům, stávají se závislí, vzdalují se realitě, jsou vzteklí, nejsou milí, někdy se i sebepoškozují. A to většinou nekončí dobře. Máme východisko, jež je postaveno na principu pochopení vlastní síly, sebepochopení, svých schopností, nakonec dochází k získání vlastní sebejistoty.

Řízený koučink programů Moje síla
Řízený koučink programů Moje síla

Optimální podmínky pro růst vlastního ega tvoří programy Moje síla. Jednotliví zájemci si při koučinku zvýší psychickou pohodu a zlepší fyzičku, díky které se stanou odolnější proti různým životním nástrahám, komplikacím osudu, přemůžou strachy, současně najdou způsob, jak být příjemný k okolí a současně se nedat využívat. Řízený koučink je zaměřen na objevení jedinečné osobnosti, jež zvládne dávání a přijímání, dovede se ponaučit z neúspěchu, nesloží se z krize středního věku, přestojí deprese, zbaví se závislostí, přitom neztratí nic ze své citlivosti, zažije si své touhy, sny a přání a hlavně se bude radovat z každého nového dne.

Řízený koučink programů Moje síla se zaměřuje na potřeby jednotlivých zájemců. Zmíněné Roční programy se zaměřují na zájemce, kdo se chtějí věnovat rozvoji vlastní síly systematicky a znatelného posunu dosáhnout již v krátkém časovém období. Lektorské průběžné programy primárně slouží k zorientování se v lekcích. V pobytových programech Moje síla jsou obsaženy intenzivní lektorské kurzy. Na individuálním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracují koučink Moje síla a individuální programy.