Revize elektro: Pravidelné kontroly pro celý váš objekt

14.01.2022

Revize elektro zahrnují mnoho různých služeb, například kontroly elektrospotřebičů, elektrozařízení a elektroinstalací, ovšem i mnoho dalšího. Jedná se o velmi důležité kontroly, díky kterým máte jistotu, že práce s tímto vybavením je bezpečná.

Revize elektrospotřebičů

Do revize elektro jsou řazeny revize elektrospotřebičů. Ty probíhají dle normy ČSN 331600 ed. 2. Revize jsou nezbytné a vycházejí z několika zákonů. Proto není radno je podceňovat a hodí se najít odborníky, kteří se o revize postarají. Pražská Revizní nabízí mnoho různých služeb, a tak se může postarat o všechny náležitosti ve vašem objektu. Nebudete tak muset řešit vše zvlášť, což se rozhodně vyplatí.

Revize elektrozařízení

Další významnou součástí revizí elektra jsou revize elektrozařízení. K těm jsou nabízeny také práce na zařízeních vysokého a velmi vysokého napětí. Profesionálové se věnují elektrorevizím na zařízeních v rozvodnách 22 kV, 110 kV, 200 kV a 400 kV. Dále pak také měření velmi malých přechodových odporů přístrojem MOM 690 PROGRAMMA. Samozřejmostí jsou i revize a měření spínacích časů a vypínačů zapisovacím přístrojem či plnění přístrojů plynem SF6.

Revize elektroinstalace

Mezi často žádané služby patří také revize elektroinstalace a elektrorozvodů. Pravidelnost revize elektroinstalace se odvíjí dle toho, v jakém prostředí se nachází a podle výskytu osob. Kromě periodické revize jsou však nabízeny také výchozí a mimořádné revize. Pokud jsou při revizi zjištěny závady, je možné domluvit se na jejich odstranění, což je později potvrzeno v revizní zprávě. Závady není dobré podceňovat, zvyšují totiž riziko nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V nabídce najdete také řadu dalších služeb, jako jsou například revize hromosvodů, plynu či komínů. Stačí tak jediná firma, která pro vás zajistí vše potřebné.