Prohlášení nemovité věci: Tipy k podání a zpracování

21.02.2022

Prohlášení nemovité věci, dříve označováno jako Prohlášení vlastníka, rozděluje budovu na jednotky. Je tedy nezbytností, ovšem náležitosti tohoto prohlášení mohou být komplikované. Proto neváhejte využít služeb profesionální společnosti, která pro vás prohlášení zpracuje.

Bytové a družstevní poradenství
Bytové a družstevní poradenství

Prohlášení nemovité věci

Zpracování prohlášení nemovité věci vám může výrazně ušetřit starosti. Krom toho získáte také zpracované smlouvy o převodu vlastnických práv k jednotce dle platných zákonů. Prohlášení podepisuje vlastník domu, podává se k místně příslušenému katastrálnímu úřadu. Je třeba přiložit také návrh na povolení zápisu vkladu, na jehož základě je možné rozdělit budovu na jednotlivé jednotky v číselné řadě.

Prohlášení nemovitosti

Prohlášení nemovitosti je důležité také pro vymezení společné části domu společné vlastníkům všech jednotek. Má řadu povinných náležitostí, s jejichž řešením vám mohou pomoci odborníci. K prohlášení je nutné přiložit ještě schémata všech podloží, určující polohu bytů a společných částí domu s údaji o podlahové ploše bytů. Na základě toho je umožněno číslování, které probíhá zpravidla v logickém sledu od jednotky v nejnižším podlaží.

Likvidace bytového družstva

V souvislosti s bytovými družstvy může být někdy třeba vyřešit likvidaci bytového družstva. Ta je vykonávána prostřednictvím fyzické osoby, která přijme funkci likvidátora likvidovaného družstva. Cena likvidace bytového družstva se odvíjí od stavu předaného účetnictví. Krom toho se však přidávají i další výdaje jako je odměna notáře, kolky za podání obchodnímu soudu či archivace dokumentů v závislosti na více faktorech.

Ať už potřebujete právnickou pomoc, zajištění smluv či pomoc s průchodem jednotlivými procesy, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří jsou připraveni vám se vším pomoci.