Ego, deprese a krize středního věku

05.02.2019

Rozmanité strachy už v životě potkaly každého. Může se jednat například o strach o příbuzenstvo, náleží sem také strach o vlastní zdraví, strach z nemoci, nevysvětlitelné deprese, protivné krize středního věku. Mnohokrát se lidé upínají k lékům, docházejí k psychologům, stávají se závislými, mizí od reality, stávají se vzteklejší, nejsou příjemní, mohou se i sebepoškozovat. To vše nemůže nikdy skončit dobře. Předkládáme určité řešení, jež je opřeno o pochopení vlastní síly, srozumění se s vlastním já, možných eventualit, nakonec umožní každému být znovu sám sebou.

Řízený koučing
Řízený koučing

Řízený koučink 

Zájemci o osobní růst si můžou vybrat některý z programů Moje síla. Účastníci programu dosáhnou zlepšení fyzické a psychické kondice, která se stane pilířem pro zlepšenou odolnost vůči životním nástrahám, bariérám osudu, přemůžou strachy, dopátrají se k variantě, jak se nenechat využívat okolím. Řízený koučink je zaměřen na objevení jedinečné osobnosti, jež přijímá i dává, dovede se poučit z neúspěchu, dovede zlomit krize středního věku, zvládne deprese, vytrvá v boji se závislostmi, ale bez ztráty své citlivosti, vyplní si své sny a přání a dovede se radovat z každého nadcházejícího dne.

Řízený koučink programů Moje síla se zaměřuje na potřeby jednotlivých zájemců. Lektorské Roční programy jsou připraveny pro klienty, kteří rozvoji svojí síly chtějí budovat dlouhodobě s patrným posunem v krátkém časovém období. Kupříkladu úloha průběžných programů spočívá v primárním seznámení se s kurzy. Jednorázové intenzivní lekce naleznete v pobytových programech. Na osobním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracuje koučink Moje síla.