Plynová chromatografie jako důležitá součást průmyslových odvětví

17.06.2020

Výčet možností využití plynové chromatografie je prakticky neomezený. Využívá se v mnoha průmyslových odvětvích, zejména petrochemickém, chemickém nebo zdravotnickém. Slouží ke kontrolním procesům pro řízení technologie provozu nebo kontrolu finálních výrobků. Obrovské využití má taktéž při kontrole kvality životního prostředí a ovzduší.

Co je to chromatografie?

Nejste jistě jediní, kdo tento výraz nezná. Příliš běžný zrovna není. Plynová chromatografie je metoda využívaná pro analýzu látek, primárně organických sloučenin. Chromatografie je proces, který dokáže směsi rozdělit na jednotlivé látky. Díky tomu je možné jednotlivé složky identifikovat a zároveň změřit. Plynová chromatografie analyzuje teplotně stálé směsi, které jsou těkavé, případně na těkavé mohou být proměněny. Tato metoda představuje důležitý nástroj v chemickém průmyslu, a to díky své jednoduchosti, účinnosti a citlivosti při oddělování složek.

Komplikovaný zázrak vědy

Chromatografie výrazně posunula mantinely detekce látek a jejich manipulaci a je považovaná za významnou metodu separačních postupů. Díky ní lze oddělovat a analyzovat látky od nejjednodušších plynů až po polymery, buňky nebo také viry. Jako první s ní koketoval ruský botanik a univerzitní profesor Michail Semjonovič Cvět, kterému se v roce 1903 podařilo oddělit listové pigmenty. V té době se tento čin velké slávě netěšil, to přišlo až o celé čtyři desetiletí později, kdy byl rozpoznám obrovský vědecký potenciál tohoto objevu.

Přístroj hoden pozornosti

Plynový chromatograf rozhodně není zařízení, které by se dalo popsat jedním slovem. Jedná se o přístroj pozůstávající z několika součástí - zdroj nosného plynu, nástřiková hlava, chromatografická kolona, detektor, zesilovač a zapisovač. Klíčovou roli hraje také čistota nosního plynu, protože nečistoty snižují citlivost a zhoršují mez detekce. Detektory přitom mohou být různé, podle typu měřených složek.

Výsledky plynové chromatografie se následně vyhodnocují různými metodami.