Otestujte si online informační systém pro školky, funguje pro MŠ, jesle a dětské skupiny

29.08.2020

Docházkový systém Dignus byl vytvořen pro svěřená děcka a zaměstnance školního zařízení. Účelný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny je uživatelsky jednoduchý, vyznačuje se vysokým stupněm zabezpečení. Užitečný Dignus informační systém školky byl vyroben pro zaměstnance v mateřské školce, pro veškerého rodiče i pro zaměstnavatele v MŠ, zvyšuje spolupráci rodičů a pedagogů při výchově dětí. Dignus je modul, jenž dokáže informovat rodiče, dají se do systému vkládat novinky, fotografie, rovněž se do systému mohou vložit materiály nutné k fakturaci. A také se díky zkontrolovanému, přesto snadnému systému vypočítává školné ze záznamů o docházce. Vstřícný informační systém školky Dignus je nápomocen zaměstnavateli a pracovníkům při evidence, správě a žádankách o dovolené. Statistiky a sestavy jsou zpracovávány pro vedení školních zařízení.

Docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny
Docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny

Provozovatel školního zařízení si musí průběžně evidovat docházku dětí, docházka dětí se tedy musí evidovat. Docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny splňuje zákonnou nutnost používat elektronickou registraci dětské docházky dětí s čipy nebo vstupními kartami. Program Dignus práci zaměstnanců usnadní, navíc usnadní kompletní evidenci chodu MŠ, jeslí a dětské skupiny. Program bude zaměstnancům před ostrým spuštěním představen a předveden, primární problémy budou vyřešeny, na všechny otázky se dostane odpovědi.

Modul se stane přítelem i pedagogům, již více zvládají vzdělávání dětí než administrativní úkony. Modul Dignus má za úkol ulehčení všelijaké administrativní práce na možné minimum. Pro školská zařízení anebo skupiny se konkrétní programy stavějí na míru a v zakódované podobě, jsou zabezpečeny před zneužitím a nikdo neoprávněný nemá pravomoc a možnost do nich vniknout.