Jak ušetřit za elektřinu pomocí solární elektrárny na klíč?

01.03.2023

Solární elektrárny na klíč jsou systémy pro výrobu a ukládání elektrické energie z fotovoltaických panelů. Tyto systémy mohou být instalovány na střechách nebo na volných plochách a mohou snižovat náklady na energie a emise skleníkových plynů.

Některé výhody solárních elektráren jsou:

 • Možnost získání dotací nebo úvěrů od státu nebo dodavatelů energie
 • Rychlá a snadná instalace bez nutnosti složitého povolování
 • Možnost využít přebytky energie pro vlastní spotřebu nebo je prodat do sítě za atraktivní ceny
 • Dlouhodobá záruka a servis od dodavatele

Některé nevýhody solárních elektráren jsou:

 • Potřeba dostatečného prostoru a slunečního svitu pro optimální výkon
 • Vysoké pořizovací náklady, které se mohou vrátit až po několika letech
 • Riziko poškození nebo krádeže panelů nebo baterií
 • Znečištění životního prostředí při výrobě a likvidaci panelů nebo baterií

Co je potřeba vědět o solárních elektrárnách na klíč?

Solární články využívají fotoelektrický efekt, který je schopen přeměnit světelnou energii na elektrickou. Fotoelektrický efekt spočívá v tom, že když dopadne světlo na polovodičový materiál (např. křemík), uvolní se z něj elektrony, které tvoří elektrický proud. Solární články se liší podle materiálu a technologie výroby. Některé běžné typy solárních článků jsou:

 • Monokrystalické: mají nejvyšší účinnost a životnost, ale také nejvyšší cenu. Jsou vyrobeny z jednoho kusu křemíkového krystalu a mají tmavomodrou barvu.
 • Polykrystalické: mají nižší účinnost a životnost než monokrystalické, ale také nižší cenu. Jsou vyrobeny z mnoha malých křemíkových krystalů a mají světle modrou barvu.
 • Tenkovrstvé: mají nejnižší účinnost a životnost ze všech typů, ale také nejnižší cenu a hmotnost. Jsou vyrobeny z tenkých vrstev polovodičových materiálů (např. amorfní křemík) nanesených na sklo nebo plast.

Solární elektrárny na klíč jsou v dnešní době nejekologičtějším řešením vašich energetických potřeb.

Pokud chcete nainstalovat solární elektrárnu na klíč navštivte stránky greenes.cz/.