Jak nakládat s odpadními vodami? Řešení vede přes hydrogeologický posudek

09.11.2020

Každá domácnost bez rozdílu velikosti a počtu členů produkuje relativně velké množství odpadních vod. Ať už se jedná o vodu ze sprchového koutu, vany nebo dřezu po umytí nádobí, musíme s ní nějakým způsobem naložit. Podle platné legislativy je přísně zakázáno vypouštění odpadních vod přímo do podzemních vod, protože by došlo ke kontaminaci. To je samozřejmě nežádoucí, a vodohospodáři se tak snaží podzemní prameny chránit všemi dostupnými prostředky.

Hydrogeologický průzkum Říčany
Hydrogeologický průzkum Říčany

Hydrogeologický průzkum Říčany řeší i čističky odpadních vod

Nemyslete si, že odpadní vodu produkují pouze domácnosti. S odpadní vodou se musí vypořádat i průmyslové čističky odpadních vod. Nicméně pokud nemáte ve své obci zavedenou kanalizaci, budete si muset poradit sami. Řešení by mohl poskytnout hydrogeologický průzkum Říčany, který vám pomůže s objasněním přítomnosti vodních zdrojů na vašem pozemku. Hydrogeolog dokáže přesně určit, kde se nachází silný pramen - a kde je tedy vhodné budovat malou čističku odpadních vod či studnu.

Proč budete potřebovat hydrogeologický posudek?

Na ochranu podzemních vod je dnes kladen obrovský důraz. Hydrogeologický posudek budete potřebovat například při výstavbě domácí čističky odpadních vod. Pokud bude tekutina dostatečně přečištěná a hydrogeolog bude souhlasit s jejím vsakováním, je nutné zajištění veškeré potřebné dokumentace. Zasakování odpadních vod je nutné ověřit i takzvanou vsakovací zkouškou, na níž může dohlížet projektant vodohospodářských staveb.

Lze takto vyřešit i zasakování dešťových vod?

Velice podobným způsobem lze vyřešit také zasakování dešťových vod. I k němu je potřeba hydrogeologický posudek a v některých případech také průzkumný vrt. V praxi se častěji využívají plošné prvky zasakování, k nimž patří zemní rýhy, jámy nebo retenční nádrže. Použitím prefabrikovaných plastových košů je pak zajištěno rovnoměrné vsakování čisté dešťové vody zpět do půdy.

Zasakování odpadních vod, ale i těch dešťových, je z hlediska legislativy docela náročné. Nebojte se oslovit zkušeného hydrogeologa, který vám pomůže s veškerou potřebnou dokumentací a poradí i v otázkách legalizace studny.