Fotovoltaické elektrárny Kladno: zdroj čisté energie pro Váš dům

15.11.2023

Fotovoltaické elektrárny Kladno (FVE) jsou systémy, které využívají sluneční energii k výrobě elektřiny. Jsou stále oblíbenějším způsobem, jak snížit závislost na fosilních palivech a přispět k ochraně životního prostředí.

Výhody fotovoltaických elektráren

FVE nabízejí řadu výhod, včetně:

 • Zvýšení energetické soběstačnosti: FVE vám umožní produkovat si vlastní elektřinu, což může výrazně snížit vaše náklady na energie.
 • Zlepšení životního prostředí: FVE jsou čistým zdrojem energie, který nevytváří žádné emise.
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: FVE mohou zvýšit hodnotu vaší nemovitosti, což může být výhodné při prodeji nebo pronájmu.

Fotovoltaická elektrárna Kladno

Kladno je město s poměrně vysokým průměrným ročním úhrnem slunečního svitu. Proto je instalace fotovoltaické elektrárny na Kladně dobrou investicí.

Průvodce procesem od návrhu po realizaci

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny na Kladně, je třeba dodržet několik kroků:

Návrh:

V první fázi je třeba navrhnout FVE tak, aby odpovídala vašim potřebám a možnostem. Při návrhu je třeba zohlednit následující faktory:

 • Rozměry a orientace střechy nebo pozemku, kde bude FVE instalována
 • Průměrný roční úhrn slunečního svitu v lokalitě
 • Vaše spotřeba elektřiny

Dodavatel:

Po výběru vhodného návrhu je třeba vybrat dodavatele FVE. Při výběru dodavatele je třeba zohlednit následující faktory:

 • Reference od předchozích zákazníků
 • Cenová nabídka
 • Doba realizace

Realizace:

Realizace FVE obvykle trvá několik týdnů. V průběhu realizace je třeba provést následující práce:

 • Montáž nosné konstrukce
 • Instalace fotovoltaických panelů
 • Instalace střídače
 • Připojení do sítě: Po dokončení realizace je třeba FVE připojit do sítě. Připojení do sítě obvykle provádí distributor elektřiny.

Výhody fotovoltaických elektráren Kladno

Výhody fotovoltaických elektráren jsou pro Kladno obzvlášť významné. Město se totiž dlouhodobě snaží snížit svou závislost na fosilních palivech a přispět k ochraně životního prostředí.

FVE na Kladně mohou přispět k dosažení těchto cílů následujícími způsoby:

 • Snížení spotřeby energie: FVE mohou pomoci snížit spotřebu energie na Kladně. To může vést ke snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality ovzduší.
 • Výroba čisté energie: FVE jsou čistým zdrojem energie, který nevytváří žádné emise. To může přispět k ochraně životního prostředí a zlepšení zdraví obyvatel.
 • Zvýšení energetické bezpečnosti: FVE mohou pomoci zvýšit energetickou bezpečnost Kladna. To je důležité zejména v době růstu cen energií a nestability na energetických trzích.

Pokud uvažujete o instalaci fotovoltaické elektrárny na Kladně, neváhejte se obrátit na nás. Navštivte náš web eki-systems.cz a kontaktujte nás, pomůžeme Vám s návrhem, realizací a připojením FVE do sítě.