Elektro revize

06.08.2019

Časné revize elektro objeví poruchy elektrospotřebičů a hromosvodů ještě dřív, než se stanou tragédie s životními následky, se ztrátou života a se škodami na majetku. Pravdivý stav elektroinstalací a hromosvodů ukážou vlastníkům provedené revize elektro. Riziku požáru zabrání časná revize hromosvodů, jež se dělí na revize hromosvodů výchozí, revize hromosvodů periodické, rovněž i revize hromosvodů mimořádné.

Kuchyně
Kuchyně

Revize elektrospotřebičů 

Revize elektro Praha se specializuje na revize elektro bez omezení napětí, dále také na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, zabezpečené revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, povinné revize hromosvodů, jakožto i revize elektro zařízení VN a VNN. Firma je specializována i na montáž a renovaci elektrozařízení bez omezení napětí, dělá dohled na práci elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. Navíc je společnost nově orientována na revize, opravy, servis a prodej elektroskútrů a elektrokol.

V průběhu revize elektrospotřebičů se kontrolované spotřebiče společností Revize elektro Praha označí identifikačními štítky, všechny spotřebiče se změří a výsledné hodnoty se zaznamenají do konkrétních revizních karet. V průběhu revize elektrospotřebičů se testují činnost a chod spotřebičů. Konečně se vyhotoví finální zpráva o situaci revidovaných spotřebičů.

Uváděné revize elektro a revize hromosvodů jsou potřebné podle zákonů číslo 262/2006 Sbírky a číslo 309/2006 Sbírky. V případě požáru či úrazu elektrickým proudem pojišťovny nevyplácejí pojistnou částku nebo pojistné plnění zkrátí v případě, že vlastník nemovitosti nedodržel zákonnou povinnost absolvovat revize elektro a revize hromosvodů. Při zjištění inspekčního orgánu, že majiteli scházejí nutné revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až dvou milionů korun českých. Zároveň jsou potřebou pro certifikát ISO a audit na ISO revize elektro.