Diagnostika transformátoru VN

28.02.2020

S jistou garancí provozu bez závad podnik ELDIAG, s. r. o., poskytuje kompletní služby, jako je diagnostika transformátoru VN a diagnostika vysokonapěťových izolací. Sem patří výkonové a měřící transformátory, transformátory, vazební kondenzátory, alternátory rozmanitých hladin napětí a výkonů a vnitřní elektromotory. Společnost ELDIAG provádí také přesná diagnostická měření, na jejichž základě může navrhnout nějaká opatření pro provoz bez závad.

VN transformátor
VN transformátor

Kompletní diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená diagnostiku izolačního odporu, ale i kapacity, barvy a vzhledu, průrazného napětí, obsah vody, číslo kyselosti, ztrátového činitele či rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, citlivé měření převodů, kontrolují se se ztráty naprázdno a nakrátko, dělá se ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Dělá se diagnostika transformátoru VN VVN, měření kondenzátorových průchodek, měření přístrojových traf, nezapomíná se na analýzu tlumivek a kondenzátorů.

Provádíme analýzu systémem izolační olej-papír

Měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se uskutečňuje dle výsledků diagnostiky systému izolační olej-papír. Stvrzený systém nahlíží na diagnostiku a posouzení izolačních vlastností, posouzení napětí nakrátko při sníženém napětí a rovněž změření a zhodnocení kvality, kterou se chlubí izolační olej. Použitelný izolační olej můžeme snadno rozpoznat dle časového horizontu jeho životnosti ve stroji, což jednoduše zjišťují kontroly na bázi zvýšení účinnosti faktorů ovlivňujících stárnutí olejů.

Neopomíjejte požární bezpečnost doma, ani na pracovišti

Aby váš podnik nestrašil požár transformátoru, požární bezpečnost musí být na prvním místě. Aktuální požární bezpečnost reviduje revizní technik, který hlavně profesionálně odejme trošku oleje z transformátoru. Shoření transformátoru se může úspěšně zabránit tím, že zabráníme navlhnutí stroje, zestárnutí oleje v transformátoru, či objevením neviditelné poruchy.