Co je factoring?

04.12.2019

Factoring je dopředu sjednaný odkup krátkodobých pohledávek, většinou se splatností do 180 dní, firmou zabývající se factoringem. Dodavatelé zboží i služeb na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tento podnik se tím pádem stává věřitelem a přebírá od dodavatele všechna rizika a obyčejně vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring
Factoring

Jaké výhody factoring představuje pro vaši firmu?

S factoringem je jednání s odběrateli o něco pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a vyzískáte tím i konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Jste pak navíc také připraveni na sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování pohledávek před splatností podnikem zabývajícím se právě factoringem. Splatnost faktur je pak čtrnáct nebo až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi krátkodobá pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se pak poměrně hodně využívá hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou kupříkladu s bankovním úvěrem.

Factoring s pojištěním, kreditní riziko a bezregresní factoring

V případě bezregresního faktoringu faktoringová firma přebírá riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko se pak převádí na určitou specializovanou pojišťovnu, a právě z toho důvodu se mu také říká factoring s pojištěním. S bezregresním factoringem je možné financovat lhůty splatnosti u důležitých odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se využívá i v případě dodávek doposud neprověřeným odběratelům, nebo třeba do zahraničí.