AZA - vedení účetnictví Praha

17.04.2020

Pro pomoc s účetnictvím a daněmi se směle obraťte na firmu AZA účetnictví, která kromě vedení účetnictví a daňové evidence poskytuje i odborné poradenství pro daňové přiznání,  daňové firemní vylepšení, daňové poradenství a s rekonstrukce účetnictví v souladu s aktuálními legislativními změnami v oblasti daní. AZA účetnictví vítězí na poli daňových poradců díky zkušenostem s podvojným účetnictvím u malých i velkých společností i sestavením účetních uzávěrek. Dovední odborníci specialisté jsou v neustálém kontaktu s daňovými poradci a profesionálními auditory, v administrativní práci kooperují s úřady.

Pomoc s účetnictvím a daněmi
Pomoc s účetnictvím a daněmi

AZA do své práce pojímá vedení účetnictví, zpracování daňové firemní evidence, pracuje na úrovni zpracování mezd, DPH, personalistiky, zajistí vyúčtování daní a silničních daní. AZA daňové přiznání Praha zahrnuje správu evidování majetku, přehled o skladové evidenci, skladové hospodářství, vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest, nebo i upravení interního účetnictví a direktiv.

AZA vám vypracuje daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, vyhotoví daňové přiznání k silniční dani, daně z převodu nemovitosti. Součástí práce AZA účetnictví je také zastupování firem na FÚ při kontrolách a šetřeních. Soustředí se na komplexní zpracování mezd a personalistiku, výpočet měsíčních i kvartálních výplat, řízení administrativy v mzdových listech a vedení evidenčních listů důchodového pojištění a další spřízněné činnosti.

Odborná daňová evidence, spravovaná společností AZA účetnictví, zahrnuje potřebnou administrativu a vedení evidence daní, správu deníku příjmů a výdajů, ale i evidenci pokladní knihy. AZA - daňová evidence Praha - se soustředí na evidenci dlouhodobých majetků, dále na administrativní činnost spojenou s řízením a hospodařením skladu.