Majetkové škody, požáry, újmy na zdraví a ostatní neštěstí odvracejí revize elektro, revize elektrospotřebičů a revize hromosvodů

19.08.2020

Pravidelné revize elektro odkryjí případné komplikace elektrospotřebičů, případně hromosvodů ještě dřív, než dojde k obrovské tragédii s celoživotními zdravotními důsledky, se škodami na životě a majetku. Faktický stav hromosvodů, spotřebičů a elektroinstalací dokážou vlastníkům revize hromosvodů, revize elektrospotřebičů a revize elektro. Vzniku požáru může zabránit brzká revize hromosvodů, jako jsou revize hromosvodů výchozí, ale také revize hromosvodů periodické a revize hromosvodů mimořádné.

Firma Revize elektro Praha
Firma Revize elektro Praha

Firma Revize elektro Praha se soustředí na revize elektro bez omezení napětí, dále na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, účelné revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, nutné revize hromosvodů, jakožto i revize elektro zařízení VN a VNN. Zároveň firma umí elektro zařízení bez omezení napětí smontovat a renovovat, dozoruje činnost elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. V současnosti je firma zaměřena i na revize, prodej a servis všech elektroskútrů a elektrokol.

V průběhu revize elektrospotřebičů se kontrolované spotřebiče společností Revize elektro Praha označí identifikačními štítky, zjištěné spotřebiče se pečlivě přeměří a konečné údaje budou zapsány do jednotlivých revizních karet. Nekomplikovaná a bezproblémová činnost spotřebičů je zjištěna právě v průběhu revize elektrospotřebičů. Závěrem je vyhotovena závěrečná zpráva o poměrech všech měřených přístrojů.

Avizované revize elektro a revize hromosvodů jsou nárokovány platnou vyhláškou dle zákonů číslo 262/2006 Sbírky a 309/2006 Sbírky. Při náhodném vzplanutí a úrazu elektrickým proudem pojišťovny můžou výrazně zkrátit pojistné plnění anebo nezaplatit nic v situaci, že majitel objektu nesplnil zákonný závazek revize elektro a revize hromosvodů. Když inspekce zjistí, že vlastník postrádá aktuální revize elektro, se udělují sankce do výše 2 milionů Kč Souběžně jsou revize elektro požadovány pro získání certifikátu ISO a auditu na ISO.